Blogy

Velikonoční překvapení

Počítačové programy (hlavně ty starší) čas od času obsahují nejrůznější skryté vlastnosti a funkce. Dnes už to není tak časté, ale v prvních verzích Windows a Office jich bylo hned několik. Například ve verzi Windows 3.0 (ať zvedne ruku, kdo si je ještě pamatuje) bylo možné zobrazit seznam přezdívek vývojářů minimalizováním všech oken, kliknutím do prázdné plochy, naťukáním textu "win30" naslepo a rychlým stiskem kláves F3 a Backspace. Blbinka k ničemu, ale pobavila.

Volte svobodně

Ve srovnání s komerčními knihovními systémy, má otevřený knihovní systém Koha další zásadní výhodu, tou je svoboda v rozhodování. Je tak zcela v rukou knihovny, jakého poskytovatele servisních služeb a způsob provozování si zvolí. Původní rozhodnutí lze navíc kdykoliv v průběhu používání systému změnit. Nejste spokojeni se stavajícím dodavatelem? Vyberte si jiného, který dodá služby ve vyšší kvalitě nebo levněji.

Víte, kolik se prominulo v amnestii?

Březen je již tradičním měsícem, kdy knihovny většinou na jeden týden vyhlašují amnestii svým dlužníkům. Čtenáři tak mohou do knihovny beztrestně vracet knihy v prodlení bez nutnosti platit pokuty. Některé knihovny dokonce nabízejí zdarma i registrace, rezervační poplatky a další úkony. Pro vedení knihoven by jistě bylo užitečné získat přehled o tom, kolik čtenáři takovou akcí ušetřili nebo kolik bylo prominuto všech poplatků za určité časové období na zvoleném oddělení.

Naučili jsme Kohu dalšího SMS operátora

Odesílání SMS z knihovního systému Koha je beze sporu velmi užitečná funkce. Knihovna tak může komunikovat se svými čtenáři mnohem rychleji a účinněji, čímž se zvyšuje rychlost vracení výpůjček a také kázeň čtenářů, kteří mohou na SMS upomínky reagovat pružněji než na obyčejnou e-mailovou zprávu. SMS komunikace tak může být čtenáři vnímaná jako mnohem osobnější přístup knihovny k řešení problémů. Proto tým projektu Koha v knihovně již v polovině roku 2016 uveřejnil zdarma pro všechny knihovny napojení Kohy na dva tuzemské SMS operátory.

Registrujte čtenáře rychlostí blesku

Asi už víte, že Koha a Center se dokáží celkem dobře doplňovat. Pomocí Centra můžete analyzovat návštěvy v knihovně, vést pokladnu, zpracovávat grafy nebo třeba tisknout čtenářské průkazky a přihlášky. Abychom práci knihovníkům co nejvíce zjednodušili, vymysleli jsme už před časem způsob, jak přímo propojit Kohu s Centrem. Odpadá tak otravné kopírování nebo přepisování čísel čtenářů z Kohy do Centra. Uživatelsky nejpřívětivější cestou je rozšíření menu Tisk na profilové stránce čtenáře.

Kdo jsou kluci od Kohy?

Koha není jen software, Koha je především komunita. Stejně tak projekt "Koha v knihovně" nejsou jen služby. Jsme skuteční živí lidé. Mnohými knihovníky jsme vnímáni jako kolegové, kteří pomohou a poradí, když je třeba. S některými knihovnami jsme dokonce přátelé a toho si obzvlášť ceníme. Nejsme hackeři, počítačoví mágové ani geniální programátoři. Jsme docela obyčejní kluci, jen máme rádi svou práci. Hodně. Zatím nás je jen pár.

Turnov už má Center

Knihovní systém Koha, nadstavba Center a české průkopnické knihovny k sobě již nějakou dobu nerozlučně patří. Skoro jako rodina, která se právě dnes rozrostla o dalšího člena. Městská knihovna Antonína Marka v Turnově se totiž rozhodla, že také začne využívat služeb Centra ve spojení se svou instalací Kohy. Takový zájem nás opravdu těší.

Výše prominutých poplatků

Mnoho knihoven, možná zrovna i ta Vaše, zpoplatňuje čtenářům upomínky za dokumenty v prodlení. Někde se platí 1 Kč za týden, jinde třeba i několik Kč za jeden den, kdy není dokument vrácen včas. Pro spoustu knihoven je to zcela jistě důležitý zdroj příjmu. Čas od času však knihovna vyhlásí amnestii pro zapomnětlíky, kteří tak mají možnost vrátit knihy bez sankcí. Jindy se zase třeba z provozních či technických důvodů poplatky vybírat nemohou. A tak se odpouští. V jedné městské knihovně nás zajímalo, jak velký objem peněz skutečně činí prominuté poplatky.

Naučte Kohu SMSky. Do půl hodiny.

Stejně jako ostatní knihovní systémy dokáže i Koha odesílat oznámení prostřednictvím e-mailu nebo SMS. Jedna z knihoven nás dnes požádala, abychom zprovoznili odesílání přes SMS bránu. Rozhodli jsme se, že zkusíme vytvořit rekord, jak rychle zprovozníme požadované SMS zprávy z Kohy. Prvotní žádost od knihovny jsme začali zpracovávat ve 12:59. Nutná komunikace s uživatelskou podporou SMS operátora zabrala přibližně 20 minut. Následovalo nastavení potřebných parametrů v administraci Kohy a instalace chybějícího programového modulu.

Přihlásit se k odběru RSS - blogy