Blogy

Běchovice zvládly Kohu bez dotací z VISKu

Pořízení knihovního systému v minulosti často znamenalo značnou finanční zátěž pro knihovnu a jejího zřizovatele. Možná právě proto se v Česku zažila představa, že je tento software ze své podstaty nákladný a proto se musí financovat z dotačních programů Ministerstva kultury ČR. Zřizovatel tak na jeho pořízení poskytuje obvykle 30 % částky, zbytek prostředků plyne z rozpočtu ministerstva. Z pohledu knihovny to pak vypadá, že cena knihovního systému je např. "jen" 100 tis. Kč, ačkoliv celkově vynaložené prostředky mohou být ve výši 300 tis. Kč.

Vítejte, Frenštátští!

Městská knihovna ve Frenštátě pod Radhoštěm se rozhodla pro změnu dodavatele podpory knihovního systému Koha a ke dni 10. 5. 2017 přešla pod správu R-Bit Technology, s.r.o. Původní termín byl plánovaný sice až na přelom května a června, ale po vzájemné dohodě jsme data knihovny převzali téměř o 3 týdny dříve. Změna poskytovatele a přesun knihovního systému na nový server proběhl velmi rychle. Využili jsme k tomu středy jako jediného zavíracího dne knihovny. Během dopoledne jsme data přenesli a upravili jejich strukturu tak, aby vyhovovala našim instalacím.

Nabízejte čtenářům elektronické knihy

Počet čtenářů se neustále snižuje napříč všemi českými knihovnami. Velká část převážně mladší generace již žije ve světě, který umožňuje na internetu vyhledat prakticky cokoliv od jednotlivých drobných informací, přes články, videa až po celé databáze knih. Pojďme jim tedy vyjít trochu naproti a přilákejme do knihoven právě tyto čtenáře. České knihovny, které používají knihovní systém Koha, ve spojení s ním většinou provozují také online katalog VuFind. U knihoven, které jsou ve správě projektu Koha v knihovně, je to pravidlem.

Velikonoční překvapení

Počítačové programy (hlavně ty starší) čas od času obsahují nejrůznější skryté vlastnosti a funkce. Dnes už to není tak časté, ale v prvních verzích Windows a Office jich bylo hned několik. Například ve verzi Windows 3.0 (ať zvedne ruku, kdo si je ještě pamatuje) bylo možné zobrazit seznam přezdívek vývojářů minimalizováním všech oken, kliknutím do prázdné plochy, naťukáním textu "win30" naslepo a rychlým stiskem kláves F3 a Backspace. Blbinka k ničemu, ale pobavila.

Volte svobodně

Ve srovnání s komerčními knihovními systémy, má otevřený knihovní systém Koha další zásadní výhodu, tou je svoboda v rozhodování. Je tak zcela v rukou knihovny, jakého poskytovatele servisních služeb a způsob provozování si zvolí. Původní rozhodnutí lze navíc kdykoliv v průběhu používání systému změnit. Nejste spokojeni se stavajícím dodavatelem? Vyberte si jiného, který dodá služby ve vyšší kvalitě nebo levněji.

Víte, kolik se prominulo v amnestii?

Březen je již tradičním měsícem, kdy knihovny většinou na jeden týden vyhlašují amnestii svým dlužníkům. Čtenáři tak mohou do knihovny beztrestně vracet knihy v prodlení bez nutnosti platit pokuty. Některé knihovny dokonce nabízejí zdarma i registrace, rezervační poplatky a další úkony. Pro vedení knihoven by jistě bylo užitečné získat přehled o tom, kolik čtenáři takovou akcí ušetřili nebo kolik bylo prominuto všech poplatků za určité časové období na zvoleném oddělení.

Naučili jsme Kohu dalšího SMS operátora

Odesílání SMS z knihovního systému Koha je beze sporu velmi užitečná funkce. Knihovna tak může komunikovat se svými čtenáři mnohem rychleji a účinněji, čímž se zvyšuje rychlost vracení výpůjček a také kázeň čtenářů, kteří mohou na SMS upomínky reagovat pružněji než na obyčejnou e-mailovou zprávu. SMS komunikace tak může být čtenáři vnímaná jako mnohem osobnější přístup knihovny k řešení problémů. Proto tým projektu Koha v knihovně již v polovině roku 2016 uveřejnil zdarma pro všechny knihovny napojení Kohy na dva tuzemské SMS operátory.

Registrujte čtenáře rychlostí blesku

Asi už víte, že Koha a Center se dokáží celkem dobře doplňovat. Pomocí Centra můžete analyzovat návštěvy v knihovně, vést pokladnu, zpracovávat grafy nebo třeba tisknout čtenářské průkazky a přihlášky. Abychom práci knihovníkům co nejvíce zjednodušili, vymysleli jsme už před časem způsob, jak přímo propojit Kohu s Centrem. Odpadá tak otravné kopírování nebo přepisování čísel čtenářů z Kohy do Centra. Uživatelsky nejpřívětivější cestou je rozšíření menu Tisk na profilové stránce čtenáře.

Přihlásit se k odběru RSS - blogy