Dotace VISK 3

Dotační žádosti

Ministerstvo kultury ČR poskytuje knihovnám značnou finanční podporu na pořízení automatizovaných knihovních systémů. Knihovny si mohou prostřednictvím dotačního titulu VISK požádat o příspěvek na pořízení knihovního systému Koha včetně převodu dat ze stávajících systémů. Koha může být cenově velmi výhodnou cestou ke kvalitnímu, modernímu a výborně vybavenému knihovnímu systému. Velmi rádi vám s přípravou žádosti pomůžeme. Stačí, když nám napíšete.

Prohlášení o souladu se standardy

Dotační žádosti nově požadují povinnou přílohu - čestné prohlášení souladu se standardy

Společnost R-Bit Technology, s.r.o. čestně prohlašuje, že knihovní systém Koha ve spojení s online katalogem VuFind splňují následující knihovnické a technické standardy:

katalogizační pravidla Plná podpora RDA, věc nastavení katalogizační šablony.
rozsah záznamu Dle metodiky Standardy pro Souborný katalog ČR
bibliografický popis International Standard Bibliographic Description (2011)
formát bibliografického záznamu MARC 21, do budoucna možná též kombinace dalších formátů
struktura záznamu Import i export dat ve formátech: ISO 2709, MARC XML
formát autoritního záznamu MARC 21
RFID technologie Technologie RFID použitá v knihovně však nijak nesouvisí se systémem Koha, který podporuje veškeré standardy RFID:
  • ISO 28560 (13.56 MHz)
  • ISO 18000-6ABC (865-868 MHz)
zabezpečení Ve výchozím nastavení podpora HTTPS, zabezpečení přístupu k API i do knihovního systému podle IP (whitelist). Použití certifikátů pro přihlašování k SSH. Hashování hesel za použití bcrypt.
webový přístup ke katalogu Systém Koha ve výchozí konfiguraci podporuje Z39.50 client, zprovoznění OAI-PMH harvesteru je volitelné.
zpřístupnění katalogu přes API Z39.50 server je ve výchozí konfiguraci stejně jako OAI-PMH provider. Případně je možné provádět dávkový export ISO 2709, MARC XML.
autentizace Podpora OpenID, Shibboleth, PKIAuth
grafické formáty Koha umožňuje ukládání grafiky ve formátech JPEG, JPEG2000 a dokumentů ve formátu PDF, PDF/A

Jde to i bez dotací

Respektujeme rozhodnutí knihoven s využitím VISKu. Na druhé straně však dlouhodobě podporujeme přímé financování a pomáháme knihovnám hledat cesty, jak si knihovní systém pořídit pouze vlastních rozpočtů. Věříme, že dotace ve svých důsledcích netlačí ceny dolů a ne vždy přinášejí tak potřebné inovace. Naše cenová politika umožňuje pořízení knihovního systému za skutečně příznivé ceny, které umožňují zbavit se závislosti na dotacích. Koha je plnohodnotný knihovní systém, na funkcích ani kvalitě tak rozhodně šetřit nebudete. Pojďme to společně zkusit i bez státní podpory. Co tím získáte?

  • Můžete se rozhodovat nezávisle.
  • Projekt naplánujeme bez dlouhého čekání na výsledky dotačního řízení.
  • Ostré spuštění systému Koha v horizontu několika týdnů.
  • Máte jistotu, že změna nastane. Dotační žádost by však nemusela být schválena například pro formální nedostatky.