Běchovice zvládly Kohu bez dotací z VISKu

Pořízení knihovního systému v minulosti často znamenalo značnou finanční zátěž pro knihovnu a jejího zřizovatele. Možná právě proto se v Česku zažila představa, že je tento software ze své podstaty nákladný a proto se musí financovat z dotačních programů Ministerstva kultury ČR. Zřizovatel tak na jeho pořízení poskytuje obvykle 30 % částky, zbytek prostředků plyne z rozpočtu ministerstva. Z pohledu knihovny to pak vypadá, že cena knihovního systému je např. "jen" 100 tis. Kč, ačkoliv celkově vynaložené prostředky mohou být ve výši 300 tis. Kč. Tento stav trvá již téměř 20 let, neboť program VISK byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 10. 4. 2000 č. 351 o Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání. Chtěli bychom tuto situaci změnit a ukázat knihovnám, že se přechodu na knihovní systém Koha nemusejí bát. Nastavili jsme ceny tak, aby si mohla nový systém ze svých rozpočtů pořídit většina knihoven. Nespornou výhodou přímého financování je především rychlost implementace knihovního systému. Nemusí se čekat, zda bude dotace schválena a pokud ano, kdy nakonec finanční prostředky dorazí na účet knihovny. Stačí se jednoduše rozhodnout a kontaktovat nás.

Místní knihovna v Praze - Běchovicích je první vlaštovkou svého druhu a současně důkazem, že že přechod lze realizovat asi za 2 až 3 měsíce a to pouze s vlastními prostředky knihovny, tedy naprosto bez dotací. Od poloviny července je zde systém Koha nasazen v běžném provozu. Co tomu předcházelo? Prvotní poptávka na Kohu dorazila v polovině dubna 2017. Přibližně měsíc jsme s paní vedoucí knihovny projednávali podrobnosti a zjišťovali možnosti rozpočtu. Definitivní rozhodnutí padlo koncem května. Následovala příprava testovací instalace Kohy s aktuálními daty knihovny. Tento výchozí stav byl k dispozici asi za 10 dnů, aby knihovna měla nejméně měsíc na seznámení se s novým prostředím. Během této zkušební doby byl veškerý provoz řešen stále beze změny, tj. v předchozím systému. Přechod do ostrého provozu byl domluven na týden 10. - 14. 7. Data se podařilo překlopit během prvního dne, takže knihovna mohla hned v úterý 11. 7. začít vyřizovat požadavky prvních čtenářů.

Zvláštní poděkování patří paní vedoucí knihovny Haně Santolíkové, jejíž ochota a pracovní elán celou akci výrazně zjednodušil a urychlil. Přejme si více takových knihoven. S laskavým svolením uveřejňujeme kontaktní údaje na knihovnu v Běchovicích pro případné zájemce o bližší informace: knihovna@praha-bechovice.cz