Můžete si to dovolit

Vyberte si balíček, který nejlépe vyhovuje právě vaší knihovně. Můžete samozřejmě čerpat také z dotačních programů VISK, ale snažíme se vyjít vstříc i knihovnám, které chtějí nebo musí fungovat bez dotací. Všechny ceny platí pro knihovny do velikosti 200.000 svazků a 5.000 čtenářů. Rozsáhlejší instalace řešíme individuálně po upřesnění požadavků knihovny.

Balíček Software Koha

Cena: zdarma
Knihovní systém Koha je otevřený software, získáte tak bezplatnou licenci k jeho využívání. Odkaz na stažení:

Balíčky Knihovnám na míru

Balíček Malá knihovna

Instalace: 12 000 Kč (14 520 Kč vč. DPH)
Servis: 500 Kč (605 Kč vč. DPH) / měsíc

Pro koho: Balíček je vhodný především pro malé knihovny s omezeným rozpočtem a základními požadavky na podporu i rozsah možností systému.

Tento balíček zahrnuje funkční implementaci systému Koha včetně zjednodušené verze podpory. Jeho výběrem získáte:

 • bezplatný provoz virtuálního serveru
 • cloudovou verzi knihovního systému Koha a online katalogu VuFind provozovanou na spolehlivých serverech v profesionálním centru
 • převod dat ze stávajícího systému (čtenáři, biblio, autority, výpůjčky, historie plateb)
 • konverzi dat na formát MARC21
 • výchozí nastavení systému
 • nastavení Z39.50 serverů pro stahování záznamů
 • připojení ke službě Center (statistiky odpovídají položkám KULTu, tisk smluv a kódů...)
 • webový analyzátor Piwik pro zjišťování statistik přístupů do online katalogu a čtenářských kont

Pravidelný bezplatný servis jako součást balíčku:

 • bezplatné řešení krizových stavů ohrožujících provoz knihovny
 • zálohování systému 1x denně
 • pravidelné aktualizace systému Koha

Volitelné služby:

 • vzdálené řešení provozních požadavků na vyžádání za cenu 750 Kč (907,50 Kč vč. DPH) / hod. (reakce do 7 dnů)
 • základní zaškolení obsluhy za cenu 4 000 Kč (4 840 Kč vč. DPH)
 • aktivace OAI provideru (nutné k balíčku CPK) pro pravidelné odesílání záznamů do Souborného katalogu za cenu 1 000 Kč (1 210 Kč vč. DPH)

Balíček Velká knihovna

Instalace: 45 000 Kč (54 450 Kč vč. DPH)
Servis: 2000 Kč (2 420 Kč vč. DPH) / měsíc

Pokud nechcete nebo nemůžete čerpat z dotačních programů, nabízíme možnost rozdělit částku do fixních měsíčních plateb při uzavření smlouvy na dobu určitou, typicky 24 nebo 36 měsíců.

Pro koho: Při sestavování tohoto balíčku jsme se snažili vyhovět potřebám větších knihoven, které mívají specifické požadavky jako je například správa existujícího serveru knihovny nebo vyšší komfort servisních služeb.

Tento balíček zahrnuje funkční implementaci systému Koha včetně plné podpory a získáte jím:

 • možnost dálkové správy vlastního serveru knihovny
 • instalaci knihovního systému Koha a online katalogu VuFind
 • převod dat ze stávajícího systému (čtenáři, biblio, autority, výpůjčky, historie plateb)
 • konverzi dat na povinný formát MARC21
 • nastavení systému s ohledem na současné procesy v knihovně
 • nastavení PC, čteček a tiskáren
 • základní zaškolení obsluhy
 • nastavení Z39.50 serverů pro stahování záznamů
 • aktivace OAI provideru (nutné k balíčku CPK) pro pravidelné odesílání záznamů do Souborného katalogu
 • nastavení zálohování systému v dohodnuté frekvenci
 • připojení ke službě Center (statistiky odpovídají položkám KULTu, tisk smluv a kódů...)
 • webový analyzátor Piwik pro zjišťování statistik přístupů do online katalogu a čtenářských kont

Pravidelný bezplatný servis jako součást balíčku:

 • řešení krizových stavů ohrožujících provoz knihovny
 • vzdálené řešení provozních požadavků do objemu 8 hodin měsíčně (reakce do 48 hodin)
 • pravidelné aktualizace operačního systému serveru
 • pravidelné aktualizace systému Koha

Balíček Tým knihoven

Instalace: 12 000 Kč (14 520 Kč vč. DPH) za celý tým
Servis: 3000 Kč (3 630 Kč vč. DPH) / měsíc za celý tým

Pro koho: Při návrhu jsme vycházeli z požadavků a možností sítí knihoven. Věříme, že sdílení nákladů je cesta, jak nabídnout plně vybavený a kvalitní knihovní systém i těm nejmenším knihovnám. A to za cenu, která bude skutečně dostupná. Zároveň kvalita podpory, kterou získají bude na vysoké úrovni. Balíček je dostupný týmům knihoven do celkového objemu 50 000 knihovních jednotek.

Tento balíček zahrnuje funkční implementaci systému Koha včetně podpory. Balíček je vhodný především pro skupiny malých knihoven (např. regionální sítě knihoven), které budou sdílet jeden server formou samostatných instancí. Podělí se o náklady na údržbu systému a operačního systému. Volbou tohoto balíčku získáte:

 • bezplatný provoz virtuálního serveru
 • cloudovou verzi knihovního systému Koha a online katalogu VuFind provozovanou na spolehlivých serverech v profesionálním centru
 • převod dat ze stávajícího systému (čtenáři, biblio, autority, výpůjčky, historie plateb)
 • konverzi dat na formát MARC21
 • výchozí nastavení systému
 • nastavení Z39.50 serverů pro stahování záznamů
 • připojení ke službě Center (statistiky odpovídají položkám KULTu, tisk smluv a kódů...)

Pravidelný bezplatný servis jako součást balíčku:

 • řešení krizových stavů ohrožujících provoz knihovny
 • vzdálené řešení provozních požadavků do objemu 2 hodin měsíčně na knihovnu (reakce do 48 hodin)
 • zálohování systému 1x denně
 • pravidelné aktualizace systému Koha

Volitelné služby za jednorázový poplatek:

 • základní zaškolení obsluhy za cenu 4 000 Kč (4 840 Kč vč. DPH)
 • aktivace OAI provideru (nutné k balíčku CPK) pro pravidelné odesílání záznamů do Souborného katalogu za cenu 1 000 Kč (1 210 Kč vč. DPH) pro každou knihovnu v týmu

Balíčky Virtual

Malý virtuální server

Instalace: 3 000 Kč (3 630 Kč vč. DPH) jednorázově
Provoz: 300 Kč (363 Kč vč. DPH) / měsíc

Balíčkem Malý virtuální server lze:

 • bezpracně zajistit již nainstalovaný spolehlivý virtuální server v minimální konfiguraci vyhovující potřebám menších knihoven
 • snížit náklady na provoz knihovny (energie, správa IT)
 • poskytovat čtenářům 99,99% dostupnost online katalogu
 • ušetřit čas se zprovozněním systému Koha

Konfigurace serveru:

 • Kapacita disku: 30 GB SSD
 • Operační paměť: 4 GB
 • Počet virtuálních procesorů: 1 CPU

Velký virtuální server

Instalace: 3 000 Kč (3 630 Kč vč. DPH) jednorázově
Provoz: 600 Kč (726 Kč vč. DPH) / měsíc

Balíčkem Velký virtuální server lze:

 • bezpracně zajistit již nainstalovaný spolehlivý virtuální server v dostatečné konfiguraci vyhovující potřebám i velkých knihoven
 • snížit náklady na provoz knihovny (energie, správa IT)
 • poskytovat čtenářům 99,99% dostupnost online katalogu
 • ušetřit čas se zprovozněním systému Koha

Konfigurace serveru:

 • Kapacita disku: 60 GB SSD
 • Operační paměť: 8 GB
 • Počet virtuálních procesorů: 2 CPU

Balíček CPK (připravujeme)

Cena: 4000 Kč (4 840 Kč vč. DPH)
Tímto balíčkem zapojíte knihovnu do Centrálního portálu knihoven. Volbou tohoto balíčku

 • propojíte vaši instalaci Koha se systémem CPK,
 • zajistíte potřebné nastavení a úpravy knihovního systému,
 • budete jako jedni z prvních mezi inovátory českého knihovnictví.

Balíčky Premium

Cena: smluvní dle požadavků knihovny
Premiové balíčky jsou dostupné každé knihovně kdykoliv na vyžádání a lze jimi získat například tyto služby:

 • specifické potřeby pro spolupráci regionálních knihoven
 • řešení nadstandardních požadavků knihovny
 • programování rozšíření systému